Wednesday, 2 August 2017

273. Robert Fico
Wysłano: 30.03.2017 r.
Co wysłano: e-mail
Otrzymano: 02.08.2017 r.
Co otrzymano: 1 zdjęcie
Autograf: oryginał
Dedykacja: tak

No comments:

Post a Comment